Aktiehandel | Artiklar

Skillnaden mellan aktie och obligation

Det finns många som tror att aktie och obligation är samma sak, men så är det faktiskt inte.

Vad är skillnaden?

Både obligation och aktier är sätt att tjäna pengar på, men det finns stora skillnader mellan dem. Den största skillnaden är att en obligation är en skuld, medan en aktie är ett eget kapital.

Vad händer när man köper en aktie?

När man köper en aktie blir man en delägare i det företag man köper aktien i. Man får därmed rösträtt i företaget. Rösträtten innebär att man får vara med och rösta om företagets framtid varje år vid bolagsstämman. Man köper alltså en liten andel i företaget när man köper en aktie.

Obligation

Att köpa obligationer har sina fördelar, men även nackdelar. En stor fördel är att det är ett relativt tryggt och säkert sätt att placera sina pengar på. Betydligt lägre risk än att placera sina pengar i aktier. Om man väljer att behålla obligationen man köpt enda fram till förfallodagen vet man även exakt vad räntan kommer att bli. En annan fördel med obligation är att man kan sälja de, pengarna är alltså inte bundna. En stor nackdel med obligationer är att man inte är helt garanterad att få tillbaka alla pengar man satsade när man köpte obligationen. Det dras även en avgift vid försäljning och köp av obligationer.

Nackdel med att köpa aktier

Det finns många fördelar med att köpa aktier, men det finns även nackdelar. En av de största nackdelarna är att det är ett riskfullt sätt att spara pengar på. Förutom det så kan det ses som negativt att det krävs kunskap om aktier innan man kan börja köpa. Det går inte att bara köpa vilka som helst och hoppas på att de stiger i värde, man måste ha en viss kunskap om ämnet innan man börjar.

Vad är bäst, aktier eller obligationer?

Det finns fördelar med både aktier och obligationer, och det går inte riktigt att säga att den ena är bättre än den andra. Vissa anser att obligationer är bättre och vissa säger att de föredrar aktier. Det positiva med obligationer är att det är mindre riskfullt att köpa en obligation än en aktie. Det är även så att någon som köpt obligationer blir en kreditgivare till det företaget. Kreditgivaren har förtur till alla företagets tillgångar. Det betyder att någon med obligationer kommer att få betalt före en aktieägare om företaget träder i likvidation. Aktier är som sagt ett mer riskfullt sätt att spara pengar på, men det finns även fördelar med aktier. Den största fördelen med att köpa aktier istället för obligationer är att aktier ger mycket högre avkastning. Man måste alltså avgöra själv om man är villig att ta risken att placera sina pengar i aktier eller om man kör på det säkrare kortet och köper obligationer. Den stora skillnaden mellan aktier och obligationer är helt enkelt att aktien är ett kapitel och man blir delägare i ett företag, medan en obligation är en skuld.

Lämna en kommentar