Nyheter

Ägandet i Kamprads stiftelseportfölj

Familjen Kamprads stiftelseportfölj består av 34 noterade bolag och är relativt tungt viktad mot fastighetssektorn. Här är alla innehaven och förändringarna under året.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar