Vad är en börs?

En börs är en plats där man säljer och köper olika saker till priset som finns på marknaden. Det finns olika slags börser, de vanligaste är aktiebörser och andra finansiella börser. Men det finns även elbörs, oljebörs osv.

 

Vad är en aktiebörs?

Alla aktiebolag har möjlighet att notera sina aktier på en börs, en aktiebörs. Detta gör man för att köpare och säljare ska kunna göra kontrollerade affärer och med rätt likviditet. Bolag som är noterade på börsen kallas för börsbolag.

 

Den amerikanska börsen

I USA finns det många börser varav två stora, Nasdaq och Dow Jones.

Anledningen till att de har fler är för att det finns en viss specialisering och för att det råder en konkurrens. Nastaq är en av de största och är en börs för teknikföretag, medan New York stock exchange (NYSE) är för alla andra företag. Det finns även fler än dessa två, men Dow Jones är inte en av dessa. Dow Jones är ett företag som jobbar med finansiell information. De ger ut tidningen The Wall Street Journal. När man talar om Dow Jones Index så är det Dow Jones Industrial Average man menar, det är ett index av de 30 största äga företagen i USA.

 

Vad är ett index?

Index väger utvecklingen i många olika aktier och används för att jämföra. Indexets utveckling mäts i förhållande till en så kallad startdag. Startdagen har ofta värdet 100 och indexet räknar ut och visar utvecklingen i procent. Alltså har indexet stigit med 50 procent när indexet visar 150. Index behöver inte nödvändigtvis mäta och visa utvecklingen på en börs. Det kan även visa aktiekurser för hur företag i en bransch förändras. Det finns även något som heter landindex, såsom USAindex och Ukrainaindex. En annan typ av index mäter och väger samman utvecklingen i världens solenergiföretag eller i företag inom socialt ansvarstagande.

 

Den svenska börsen

I Sverige finns det två olika aktiebörser, Nasdaq OMX Stockholm och NGM Equily. Nasdaq OMX Stockholm är till för etablerade företag, och NMG Equily är till för tillväxtbolag. Dessa är de aktiebörserna som drivs som reglerade marknader, och det finns även andra. De andra är multilateral Trading Facilities  och andra marknadsplatser där det finns alternativa marknader för aktier. Några av dessa är Aktietorget och Burgundy.

 

Skillnad på den amerikanska och den svenska börsen

De finns vissa saker som skiljer den amerikanska börsen från den svenska och den absolut största skillnaden är storleken. Den amerikanska börsen är betydligt större än vad den svenska börsen är. Förutom storleken finns det inte så många olikheter mellan dem, faktum är att dom är relativt lika på många sätt. Den svenska och den amerikanska börsen har exempelvis samma ägare, nämligen Nasdaq.